Sáng ngày 10/4/2023, TGĐ Liên Kim Linh đã chủ trì cuộc họp quan trọng với đối tác chiến lược hơn 10 năm qua của Công ty Tháp Kim – Tập Đoàn Danieli, Italia về kế hoạch công việc cho năm 2023.

Được biết, sản lượng từ tháng 4/2023 cho đến tháng 8/2023 mà Tháp Kim đã ký hợp đồng là 2000 tấn và sẽ còn phát triển hơn thế nữa.

Để có những đơn hàng lớn như ngày hôm nay là cả 1 quá trình chúng tôi tạo được sự uy tín hàng đầu, mang đến sản phẩm đạt được chất lượng ổn định, đáp ứng tốt tiến độ cung cấp và có được niềm tin – sự hài lòng của khách hàng.