Thực hiện hướng dẫn của bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sáng ngày 19/1/2024, Tháp Kim đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 100 CBCNV.

Trong đợt khám sức khoẻ này, toàn thể CBCNV đã được đội ngũ y-bác sĩ thực hiện các quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát,…và tư vấn về một số bệnh lý, triệu chứng và dấu hiệu bệnh tiềm ẩn, từ đó nắm bắt được tình trạng sức khoẻ của bản thân đưa ra phương pháp phòng ngừa hiệu quả.

Khám sức khoẻ là hoạt động định kỳ hàng năm của Công ty nhằm chăm lo sức khoẻ cho NLĐ, ổn định lực lượng sản xuất và tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ và Công ty. Đây cũng là cơ sở để Công ty đánh giá sự tác động của môi trường làm việc đến sức khoẻ nguồn nhân lực, từ đó có kế hoạch bố trí công việc phù hợp với từng cá nhân, cải thiện môi trường làm việc và góp phần thực hiện chính sách chăm lo đời sống CBCNV của Tháp Kim.

Thực hiện hướng dẫn của bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sáng ngày 19/1/2024, Tháp Kim đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 100 CBCNV.

Trong đợt khám sức khoẻ này, toàn thể CBCNV đã được đội ngũ y-bác sĩ thực hiện các quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát,…và tư vấn về một số bệnh lý, triệu chứng và dấu hiệu bệnh tiềm ẩn, từ đó nắm bắt được tình trạng sức khoẻ của bản thân đưa ra phương pháp phòng ngừa hiệu quả.

Khám sức khoẻ là hoạt động định kỳ hàng năm của Công ty nhằm chăm lo sức khoẻ cho NLĐ, ổn định lực lượng sản xuất và tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ và Công ty. Đây cũng là cơ sở để Công ty đánh giá sự tác động của môi trường làm việc đến sức khoẻ nguồn nhân lực, từ đó có kế hoạch bố trí công việc phù hợp với từng cá nhân, cải thiện môi trường làm việc và góp phần thực hiện chính sách chăm lo đời sống CBCNV của Tháp Kim.