Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim được Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh công nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp văn hoá năm 2023”.

Đây là danh hiệu cấp cho các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trong phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.