Ngày 19/01/2024 vừa qua, tại Nhà máy Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023; Hội nghị NLĐ & Ký kết thoả ước lao động tập thể năm 2024

Thành phần tham dự hội nghị gồm:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim:

– Ông Nguyễn Quốc Tiến – Chủ Tịch HĐQT

– Bà Liên Kim Linh – Tổng Giám Đốc

– Ông Hồ Văn Phước – Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật

– Ông Phạm Hồng Hà – Phó TGĐ phụ trách Sản xuất

– Cùng Ban Giám đốc Nhà máy, BCH Công Đoàn, Đại diện Đoàn Thanh niên, Trưởng các phòng/ ban và toàn thể CBCNV-NLĐ của Công Ty.

Chủ trì Hội nghị tổng kết, Bà Liên Kim Linh – Tổng Giám Đốc Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim tóm tắt báo cáo, tổng kết đánh giá hoạt động SXKD năm 2023 tăng trưởng tốt, doanh thu tăng hơn 50% so với năm 2022. Từ đó, thu nhập ổn định, các chế độ phúc lợi được đảm bảo duy trì và đời sống của NLĐ được cải thiện một cách đáng kể. Để có được kết quả này là sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV nói chung.

Cũng tại Hội nghị, Ban lãnh đạo ghi nhận và tuyên dương 25 CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất của năm 2023.

 

Tiếp theo đó phần quan trọng nhất là Hội nghị đối thoại giữa Ban Lãnh đạo Công ty và NLĐ sẽ nhằm tạo điều kiện cho CBCNV–NLĐ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất, nhân sự, công tác quản trị nhân lực của các cấp lãnh đạo, các chính sách, chế độ và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của NLĐ. Đồng thời cũng là để kịp thời tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc của NLĐ đang gặp phải và các biện pháp khắc phục, góp phần kết nối, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa Lãnh đạo Công ty và NLĐ cùng chung mục tiêu đoàn kết xây dựng phát triển Công ty ngày một vững mạnh.

Cuối buổi hội nghị, đại diện tập thể NLĐ và Đại diện Ban lãnh đạo cùng nhau ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2024, đồng lòng hướng về một năm mới phát triển, thành công và thịnh vượng.