AN TOÀN là xương sống cho tất cả các hoạt động thi công. Mọi kỹ sư, kỹ thuật tham gia thi công công trình đều được đào tạo về an toàn thi công riêng đặc trưng cho từng công trình, đảm bảo không có bất cứ nhân sự nào thực hiện sai yếu tố an toàn lao động trong lúc làm việc.

Với phương châm “CÓ SỨC KHỎE LÀ TRÊN HẾT” thì công trình khó khăn nhường nào cũng vượt qua, do vậy mọi CBCNV đều thấu hiểu yếu tố này, làm việc 1 cách khoa học đảm bảo chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng công việc, hàng năm CBCNV đều được khám sức khỏe định kỳ. Trong việc sinh hoạt tại công trường cũng được tuân thủ yếu tố sức khỏe đảm bảo nhất cho từng kỹ sư, công nhân tại công trình.

Chúng tôi cam kết mọi hoạt động và thực thi của các CBCNV đều được giám sát tính tuân thủ đảm bảo không tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe của mọi người luôn luôn được đảm bảo tốt nhất và yếu tố an toàn được đề cao hơn cả. Chúng tôi sẵn sàng dùng các nguồn lực để đảm bảo yếu tố sức khỏe – môi trường – an toàn được phát triển ngày càng tiến bộ hơn.