Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim vinh dự là một trong 19 doanh nghiệp xuất sắc của Quận Bình Thạnh được nhận cờ thi đua của Liên đoàn lao động TP.HCM dành cho Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Đây là một vinh dự lớn đối với Công đoàn Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Tháp Kim nói chung và từng cá nhân thuộc công đoàn công ty nói riêng. Song song đó cũng là động lực để Công đoàn Tháp Kim cố gắng giữ vững và phát huy các phong trào công nhân, viên chức, lao động trong những năm tiếp theo.