Fabrication of mechanical components and steel structures

Fabrication of mechanical components and steel structures

Since 2010 We have exported  mechanical components and steel structures  all over the world with traditional partner –  Danieli Group. Total revenue of contracts for each year as follows: 2011 : 387, 633  USD 2012 : 1,510,243  USD 2013 : 2,278,000  USD 2014 :...
Chế tạo các cấu kiện cơ khí và kết cấu thép

Chế tạo các cấu kiện cơ khí và kết cấu thép

Từ năm 2010, chúng tôi đã xuất khẩu các thành phần cơ khí và kết cấu thép trên toàn thế giới với đối tác truyền thống – Tập đoàn Danieli. Tổng doanh thu của các hợp đồng cho từng năm như sau: 2011 : 387, 633  USD 2012 : 1,510,243  USD 2013 : 2,278,000  USD 2014...
Nhà máy cáp biển Vinashin

Nhà máy cáp biển Vinashin

Chúng tôi đã thực hiện công việc lắp ráp và lắp đặt máy móc cho nhà máy sản xuất dây cáp điện trong năm 2009-2010 với giá trị hợp đồng 220.000 USD...