Chế tạo các cấu kiện cơ khí và kết cấu thép

,

Từ năm 2010, chúng tôi đã xuất khẩu các thành phần cơ khí và kết cấu thép trên toàn thế giới với đối tác truyền thống – Tập đoàn Danieli.

Tổng doanh thu của các hợp đồng cho từng năm như sau:

  • 2011 : 387, 633  USD
  • 2012 : 1,510,243  USD
  • 2013 : 2,278,000  USD
  • 2014 : 1,250,000  USD
  • 2015 : 1,445,000  USD