• 028 – 5445 1922

  • info@thapkim.com

  • 07:30 - 17:00

  • Thứ 2 đến thứ 7

Nhà máy xi măng Bình Long

Nhà máy xi măng Bình Phước có công suất 1,6 triệu clinker/năm. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng. Đến nay đã cơ bản gần như kết thúc tất cả công tác đấu thầu mua sắm thiết bị quốc tế với tổng giá trị gần ...

Nhà thầu Lilama 18
Địa điểm: Binh Phuoc
Vốn đầu tư 2,100,000,000 USD
Liên hệ trực tuyến