• 028 – 5445 1922

  • info@thapkim.com

  • 07:30 - 17:00

  • Thứ 2 đến thứ 7

Nhà máy thuốc lá Sài Gòn

Công ty CP CKXD Tháp Kim thực hiện toàn bộ việc cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống cho dự án di dời Nhà máy thuốc lá Sài Gòn bao gồm các hạng mục: Cấp nước sinh hoạt, hệ thống nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy, ...

Nhà thầu Công ty thuốc lá Sài Gòn
Thời gian 05/2009 – 12/2009
Địa điểm: KCN Vĩnh Lộc, TP. HCM
Vốn đầu tư 6.545.000.000 VNĐ
Liên hệ trực tuyến