• 028 – 5445 1922

  • info@thapkim.com

  • 07:30 - 17:00

  • Thứ 2 đến thứ 7

Lò gia nhiệt Việt Nhật

Công trình nằm trong KCN Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Gói thầu mà Tháp Kim thi công là gia công (bao gồm làm sạch bề mặt, sơn trong và ngoài đường ống), vận chuyển và lắp đặt toàn bộ lò nung và thiết bị phụ với ...

Nhà thầu Công ty Lò gia nhiệt Việt Nhật
Thời gian 04/2014 – 07/2014
Địa điểm: Khu công nghiệp My Xuan A, Ba Ria - Vung Tau
Vốn đầu tư 3.012.000.000 VNĐ
Liên hệ trực tuyến