• 028 – 5445 1922

  • info@thapkim.com

  • 07:30 - 17:00

  • Thứ 2 đến thứ 7

Đập thủy lợi Sông Dinh 3

Đây là công trình thuộc dự án Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Gói thầu mà Tháp Kim thi công là gia công và lắp đặt toàn bộ thiết bị cơ khí thủy công Cống lấy nước Kênh đông và Tràn xả lũ. Tổng khối ...

Nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng
Thời gian 20/10/2009 – 30/05/2014
Địa điểm: Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Vốn đầu tư 9,512,000,000 VND
Liên hệ trực tuyến