• 028 – 5445 1922

  • info@thapkim.com

  • 07:30 - 17:00

  • Thứ 2 đến thứ 7

Bồn dầu Nhơn Trạch

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 có công suất: 462,8 MW; Tổng mức đầu tư: khoảng 6,5 nghìn tỷ VNĐ, sản lượng điện trung bình năm khoảng 2,2 – 2,5 tỷ kWh. Sử dụng nhiên liệu chính là khí tự nhiên, nguồn khí cung cấp từ các mỏ thuộc bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, nhiên liệu ...

Nhà thầu EPC
Địa điểm: Nhơn Trạch - Đồng Nai
Vốn đầu tư 6,000,000,000 VND
Liên hệ trực tuyến